ทำไมเราถึงต้องให้กรดอะมิโนเพิ่มกับพืช ?

 


กรดอะมิโนเป็นสารประกอบทางชีวโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันอะมิโนและคาร์บอกซิลเป็นส่วนประกอบ กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะพืช

พืชสามารถสร้างกรดอะมิโนได้เองบางส่วน แต่บางชนิดก็ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ หรือสร้างขึ้นได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช การให้กรดอะมิโนเพิ่มกับพืชจึงมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • เร่งการเจริญเติบโตของพืช กรดอะมิโนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การให้กรดอะมิโนเพิ่มกับพืชจึงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น
 • เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กรดอะมิโนช่วยเพิ่มขนาด น้ำหนัก และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว เป็นต้น
 • เพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร กรดอะมิโนช่วยเพิ่มรสชาติ สีสัน และคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตทางการเกษตร
 • ต้านทานโรคและศัตรูพืช กรดอะมิโนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช ทำให้พืชต้านทานโรคและศัตรูพืชได้ดีขึ้น


กรดอะมิโนที่พืชต้องการเพิ่ม ได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ได้แก่ ไลซีน เมไทโอนีน ทรีโโอนีน วาลีน ไอโซลูซีน เลวซีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน ฮิสทิดีน และอาร์จีนีน

วิธีการให้กรดอะมิโนกับพืชสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ฉีดพ่นทางใบ ผสมน้ำให้รากดูดซึม หรือผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น

ตัวอย่างประโยชน์ของกรดอะมิโนสำหรับพืช ได้แก่

 • กรดกลูตามิก (Glutamic acid) ช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ทำให้ใบมีสีเขียวขึ้น สังเคราะห์แสงได้มากขึ้น และเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส
 • ไลซีน (Lysine) ช่วยเพิ่มความสดของสีสันในพืช
 • ลิวซีน (Leucine) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและราก
 • อาร์จีนีน (Arginine) ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของดอกและผล

การให้กรดอะมิโนกับพืชเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและออกผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การให้กรดอะมิโนควรให้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรดอะมิโนช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้จริง โดยการลดต้นทุนนั้น กรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและสารอาหารอื่นๆ ที่พืชต้องการได้ โดยกรดอะมิโนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของรากพืชให้ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง

นอกจากนี้ กรดอะมิโนยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้ โดยกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช กรดอะมิโนจะช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนในพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง แตกยอด แตกใบ ออกดอก ออกผลได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้กรดอะมิโนร่วมกับปุ๋ย ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยอย่างเดียว โดยพบว่าผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น 10-20% ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง 10-15% ตัวอย่างผลการศึกษาวิจัยพบว่า

 • การใช้กรดอะมิโนร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 10% ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง 15%

 • การใช้กรดอะมิโนร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 ทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 20% ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง 10%
 • การใช้กรดอะมิโนร่วมกับปุ๋ยสูตร 16-8-8 ทำให้ผลผลิตมะเขือเทศเพิ่มขึ้น 15% ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง 12%

อย่างไรก็ตาม การใช้กรดอะมิโนเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชนั้น เกษตรกรควรเลือกใช้กรดอะมิโนที่มีคุณภาพดี และควรเลือกใช้กรดอะมิโนให้เหมาะสมกับชนิดของพืชและช่วงการเจริญเติบโตของพืช เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วย แต่ให้ลดปุ๋ยลง 70 %