บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2023

ขั้นตอนการปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้ได้หัวใหญ่และหัวดก ปลอดโรค และแมลง

รูปภาพ
  การปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้ได้หัวใหญ่และหัวดกอยู่ที่การดูแลและจัดการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปลูก ดังนี้: 1.    เตรียมดินและพื้นที่ปลูก: มันหวานญี่ปุ่นต้องการดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถระบายน้ำดี โดยควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการปลูกโดยการไถดินและเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 2.    เลือกยอดมันพันธุ์ดี: เมื่อเลือกซื้อพันธุ์ควรเลือกยอดที่มีคุณภาพดีและไม่มีสัญญาณของโรคหรือแมลงที่เกาะติด 3.    การปลูกและระยะห่าง: ปลูกโดยนำยอด วางระยะห่างของยอดมันในแปลง  ระยะห่างระหว่างยอด  20-30   ซม.  แถวเดี่ยว = วางยอด  1   แถว  แ ถวคู่ = วางยอดซ้ายขวาคู่กันไป  และควรปลูกในช่วงที่มีการตกฝนหรือมีน้ำในดินเพื่อช่วยให้ต้นกล้าง่ายขึ้น 4.    การให้น้ำ: การให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขนาดของหัวมันหวาน ควรให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอและประเภทของน้ำที่ให้เหมาะสม ควรเลือกให้น้ำตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรครากเน่า 5.  การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับมันหวาน ควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารสำคัญเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

5 ขั้นตอนในการใช้สารสารออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa

รูปภาพ
  สารออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa เป็นตัวกระตุ้นทางชีวภาพในพืช เป็นสารที่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นกระบวนการชีวภาพต่าง ๆ ในพืช อาทิ กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ กระตุ้นกระบวนการแสดงอาการทางชีวภาพ เช่น การเจริญเติบโตของราก การแตกกอ การเจริญเติบโตของใบ การสะสมสารอาหาร และกระตุ้นการออกดอก ออกผล หรือกระตุ้นกระบวนการในระบบสารสัมผัส เช่น การต้านทานโรคและแมลงศัตรู หรือสารในพืชที่มีความสามารถที่จะกระตุ้นกระบวนการของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วย สารออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa สามารถใช้เป็น อาหารเสริมทางใบสำหรับพืชเป็นสารที่ให้พืชส่วนใบได้รับสารอาหารที่สำคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่ดินหรือสารอาหารที่มีในดินมีปัญหา เช่น สภาพดินแน่น ดินที่มีความเป็นกรด-ด่างไม่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ฯลฯ การให้สารเสริมทางใบจะช่วยให้พืชสามารถนำสารอาหารและธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพืชได้ดียิ่งขึ้น สารเสริมทางใบสำหรับพืชที่ใช้ในเกษตร อยู่ในรูปอาหารสำหรับพืชมีหลากหลายประเภท อาทิ ปุ๋ยทางใบ ( FoliarFertilizers) ฮอร์โมนทางใบ ( Foliar Hormones) สารกระตุ้นทางชีวภาพ ( Biostimulants) สารธรรมชาติ

วันเดอร์ฟูลมีส่วนช่วยให้พืชแข็งแรงโตไว

รูปภาพ
  พืชที่แข็งแรงและมีผนังเซลล์เข้มแข็ง จะมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าพืชที่อ่อนแอ หรือมีผนังเซลล์ที่ไม่เข้มแข็ง การมีผนังเซลล์ที่เข้มแข็งช่วยป้องกันการซึมเซลล์ของเชื้อโรคหรือสิ่งอื่นที่อาจทำให้เกิดการเข้าทำลายภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของพืชได้ ซึ่งเสมือนการให้วัคซีนให้กับพืชเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืชนั้นเอง ผนังเซลล์ที่แข็งแรงในพืชมีความสำคัญในการปกป้องตัวของพืชอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ หรือเมล็ดพันธุ์ การฉีดพ่นด้วยวันเดอร์ฟูล ตรา nawa ช่วยกระตุ้น และเสริมสร้างให้พืชมีผนังเซลล์ที่เข้มแข็งช่วยให้พืชมีสภาพแวดล้อมในการดูแลอย่างดีมีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับเชื้อโรคหรือสิ่งอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้พืชสามารถใช้พลังงานในการเจริญเติบโตและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น ดังคำที่ว่าพืชแข็งแรงอาจสามารถมีการต้านทานเชื้อโรคได้มากขึ้นด้วย อีกทั้งยัง ทำให้เกิดเสถียรภาพในการปลูกและเพิ่มโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้นเช่นกัน ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการเกษตร การอธิบายว่า "เมื่อพืชแข็งแรง ผนังเซลล์เข้มแข็งจะทำให้พืชมีภูมิต้านทาน เสมือนการให้วัคซีนพืช" อาจไม่เหมื