ออร์แกนิคโซลูชั่นอีกสักที

 


โพสต์นี้ หมอพืช ขอมาขยายความต่อถึง คุณประโยชน์ของสารออร์แกนิโซลูชั่นที่พี่น้องเกษตรกร จะได้รับเมื่อท่านเปิดใจใช้ทดลองใช้ดู
สาร ออร์แกนิคโซลูชั่นตรา nawa มีคุณสมบัติ ที่จะช่วยให้

1. ทำให้พืชแข็งแรง สร้างภูมิต้านทาน และทนแล้งได้ดีขึ้น
2. ช่วยในกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ ลดความเป็นกรด-ด่าง และแก้ปัญหาดินเค็ม ดินสนิม
3. ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ สามารถทำปฏิกิริยาละลายอยู่ในรูปที่ พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. เพิ่มขนาดของใบซึ่งเป็นแหล่งสำคัญ ในการปรุงอาหารของพืช และมีโครงสร้างแข็งแรง
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารได้มากอย่างครบถ้วน เพิ่มผลผลิต
6. ทำให้รากพืชสมบูรณ์มีชีวิต แข็งแรง และจำนวนรากมีมากขึ้น ไม่มีสีดำ
7. ทำให้ผลผลิตออกเร็ว สม่ำเสมอ มีคุณภาพดี  เกรดเอ มากขึ้น ลดจำนวนเมล็ดลีบเน่าเสียแตก ผิวมีตำหนิ
8. แก้ปัญหาการย่อยสลายไม่สมบูรณ์หรือโรคเมาตอซังในนาข้าว ลดปัญหาข้าวดีด
9. ปลอดภัยจากสารเคมีและช่วยลดปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

* ผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตพืชได้จากการสกัดขั้นสูง ด้วยสูตรเฉพาะ มีสารอาหารโปรตีน วิตามิน เกลือและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเพิ่มคลอโรฟิลล์และสารสำคัญในขบวนการสังเคราะห์แสงกระตุ้นการตรึงไนโตรเจนส่งผล ให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้น 41.3% ในแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 25 แห่งทดลองเปรียบเทียบตัวอย่างละ 10 ไร่ทำซ้ำ 2 ฤดูการผลิตข้าวที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนการนำไปใช้กับพืชชนิดอื่นๆ พบว่าได้ผลคล้ายกันกับการใช้ในนาข้าว 

การผลิตและจำหน่ายออร์แกนิคโซลูชั่นวันเดอร์ฟูล ตรา nawa สำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช โดยใช้น้ำตาลทรายแดง เป็นวัตถุดิบในการผลิตแทนกากน้ำตาลที่ไม่มีประโยชน์ต่อพืชเพียงพอ 


ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต พืชก็ต้องการโปรตีนเพื่อพัฒนาและเติบโตให้ดีเช่นกัน โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการเกิดของเซลล์ในพืช โดยเซลล์ในพืชต้องใช้โปรตีนในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ เช่น สร้างส่วนผสมของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในพืช หรือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นในใบพืช ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างอาหารในพืช (photosynthesis)

โปรตีนในพืชมากมายหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งที่น่าสนใจคือเมล็ดพืช เช่น ถั่ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าว ข้าวโพด และซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด ที่เป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีน

ในกรณีที่เรากินพืชโปรตีนที่มาจากพืชจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีส่วนช่วยในการสร้างโครงสร้างของร่างกายเราด้วย ซึ่งในบางกรณีอาจไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเท่ากับโปรตีนที่มาจากแหล่งสัตว์ แต่ก็ยังคงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและสร้างสมดุลในอาหารของเราอยู่ดี

ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต พืชก็เป็นเช่นกัน โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญในการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ และช่วยในกระบวนการสร้างโครงสร้างใหม่ของพืช เช่น เซลล์พื้นผิว ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล อีกทั้งยังมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ด้วยโปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบของ สารออร์แกนิคโซลูชั่น ตราnawa มีผลต่อภาคการเกษตร ดังนี้
1. ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีทั้งนี้เพราะพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและแสงแดดในการสังเคราะห์แสง สารออร์แกนิคโซลูชั่นวันเดอร์ฟูล ตราทำมะชาด มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มที่ทำละลายเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำทำให้ละอองน้ำรวมกับธาตุอาหารอยู่ในสภาพพอเหมาะหรือสมดุลและเล็กมากที่สุด สามารถดูดซับความร้อนไม่ให้เกิดอันตรายต่อ เซลล์พืชและทำให้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำและแสงแดดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ “คลอโรฟิลล์” มีมากขึ้นจนใบมีความสามารถในการปรุงอาหารได้มากขึ้นจนเพียงพอต่อการไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ของพืช 
2.ทำให้ประสิทธิภาพการขยายพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น เช่น ทำให้เมล็ดงอกดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นราก ท่อนพันธุ์ หัว หรือ เหง้าเดิม อัตรางอก 75% 
แต่หลังใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa การงอกจะเพิ่มขึ้นเป็น 95%  นอกจากนี้การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นตราทำมะชาด ร่วมกับปุ๋ยทำให้ความเป็นพิษต่อรากลดลงรากพืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น 3. ทำให้ความสามารถในการละลายธาตุอาหารจากดินได้ดี ออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa ทำให้น้ำเกิดการแตกตัวและแลกเปลี่ยนประจุกับพอลิเมอร์เปปไทด์ เช่น ไฮดร็อกซินไอออนประจุลบจะรวมตัวกับธาตุอาหารจะเกิดการตกตะกอนทำให้พืชนำอาหารไปใช้ได้  แต่เมื่อธาตุอาหารจุลธาตุรวมกับโปรตีนอะมิโนฯจะเกิดขบวนการปลดปล่อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช   ลดตะกอนดินช่วงเวลาที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไป รากที่อยู่ใต้ดินจะได้รับสารอาหารสูงขึ้นครบถ้วนหลากหลายชนิด 
4. ทำให้ดินสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากดินในไทยใช้ปลูกพืชติดต่อกันตลอดไม่ได้พักหน้าดิน จนดินเป็นกรดหรือด่างหรือการใช้ปุ๋ยเคมีมากไปทำให้ดินเข็ง ทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นและโยชน์ต่อดิน  สารออร์แกนิคโซลูชั่น ตราทำมะชาด ทำให้อนุภาคน้ำแตกตัวละลายดินและสารอาหารอยู่ในภาวะที่สร้างชีวิตใหม่ขนาดเล็ก เช่น สาหร่ายสีเขียวแถบน้ำเงิน  แบคทีเรีย  ราที่มีประโยชน์และ โปรโตซัวเป็นจำนวนมากมาช่วยย่อยสลายเศษวัชพืชและอาหารในดินมาใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโต 
5. ช่วยลดโรคและแมลงเพราะสารออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa  ช่วยปรับความสมดุลของปัจจัยแวดล้อมไม่ให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ของโรคและแมลง 
6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมียาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงเมื่อนำสารออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa    อัตรา 6- 12 ซีซี/ น้ำ20 ลิต รรวมกับยาฆ่าหญ้า ทำให้ประสิทธิภาพการคุมหญ้าได้เกือบ 100% โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว หรือการนำไปใช้ผสมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะทำให้ละลายน้ำได้ดีมาก เนื่องจากโมเลกุลเล็กลงและประจุหลายกลุ่มของอะมิโนโปรตีนตรา nawa ช่วยให้สารยึดเกาะกับส่วนต่างๆของพืชได้มากขึ้นทำให้การออกฤทธิ์สูงขึ้นสลายตัวได้เร็วขึ้นไม่ตกค้างในดินและในพืช
7. ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับพืชได้เร็ว
8. ช่วยเร่งราก แตกยอด ดึงช่อ รวง และรวมถึงขนาดของพืช และผล
9. ช่วยลดความเครียดของพืช ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน แห้งแล้ง ขาดน้ำ ความหนาวเย็น หรือขาดอาหาร
10. ช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยให้โตเร็ว และสมบูรณ์
11. ช่วยในการบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืช เพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืช
12. ช่วยการกระตุ้นของฮอร์โมนพืช เช่น อ็อกซิน (auxins) เอทิลีน (ethylene) ช่วยยืดอายุของพืช
13. ช่วยเสริมสร้างการผสมละอองเกสร และการติดดอก ผลดก ขั้วเหนียว
14. ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อพืชแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค และแมลงได้ดียิ่งขึ้น
และยังมีประโยชน์อีกนานาประการ ซึ่ง หมอพืช ไม่สามารถบอกได้จนหมด เพราะพี่น้องเกษตรกรต้องลองใช้เองถึงจะรับรู้ถึงประโยชน์เหล่านั้น ดั่งคำที่ว่า "สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลองดู" จริงไหมครับ สำหรับโพสต์นี้ก็เห็นจะต้องพอเท่านี้ก่อน ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกด ติดตามตาพงษ์ นะครับ

แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมก็ดูที่ : nawasiam.com

  นะครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต