บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2023

ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถช่วยให้ผลผลิตสูง

รูปภาพ
  ในยุคปัจจุบัน   การปลูกพืชและการเกษตรได้รับความสนใจอย่างมาก แต่หลาย ๆ คน ที่ได้ลงมีอแล้ว จะพบว่ามีหลายปัจจัยทำให้พืชเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล ให้ผลผลิตที่สมกับการลงทุน ทั้งแรงกาย และแรงทรัพย์ ความเป็นจริงแล้วในการปลูกพืชในยุคนี้ จะต้องได้รับการดูแลมากกว่าเดิม เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ : 1.     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช มีอาการอากาศที่ทำให้พืชมีโอกาสติดเชื้อโรคและเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกพืชอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ 2.     การใช้ปัจจัยทางเทคโนโลยี: เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการเพาะปลูกพืชได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รุดหน้าเกินกว่ายุคเก่า ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบควบคุมการเจริญเติบโตแบบอัตโนมัติ ระบบน้ำหยด การใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศและความชื้น รวมถึงการนำเอาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกพืช 3.     การระบุและ

ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีน

รูปภาพ
  ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต พืชก็ต้องการโปรตีนเพื่อพัฒนาและเติบโตให้ดีเช่นกัน  โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการเกิดของเซลล์ในพืช โดยเซลล์ในพืชต้องใช้โปรตีนในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ เช่น สร้างส่วนผสมของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในพืช หรือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นในใบพืช ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างอาหารในพืช ( photosynthesis) โปรตีนในพืชมากมายหลากหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งที่น่าสนใจคือเมล็ดพืช เช่น ถั่ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าว ข้าวโพด และซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด ที่เป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีน ในกรณีที่เรากินพืช โปรตีนที่มาจากพืชจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีส่วนช่วยในการสร้างโครงสร้างของร่างกายเราด้วย ซึ่งในบางกรณีอาจจะได้โปรตีนไม่เท่ากับโปรตีนที่มาจากสัตว์ แต่โปรตีนจากพืชก็ยังคงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและสร้างสมดุลในอาหารของเราอยู่ดี ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต พืชก็เป็นเช่นกัน โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญในการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ และช่วยในกระบวนการสร้างโครงสร้างใหม่ของพืช