สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วย แต่ให้ลดปุ๋ยลง 70 %

 


สารสกัดจากสาหร่ายทะเลดีต่อการเพาะปลูกหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม สารอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช สารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ช่วยต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช สารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยให้พืชสะสมสารอาหารและสารประกอบต่างๆ ที่จำเป็นต่อคุณภาพของผลผลิต เช่น รสชาติ สี กลิ่น และคุณค่าทางโภชนาการ


นอกจากนี้ สารสกัดจากสาหร่ายทะเลยังมีส่วนช่วยปรับปรุงโครงสร้างและคุณสมบัติของดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

ผลการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลต่อพืช

 • การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลร่วมกับปุ๋ยทางใบสูตร 15-15-15 ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นคะน้า ส่งผลให้ต้นคะน้ามีใบเขียวเข้ม น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเพิ่มขึ้น

 • การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่า การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว ส่งผลให้ข้าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น คุณภาพเมล็ดข้าวดีขึ้น และทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น

จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า สารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีประโยชน์ต่อพืชหลายประการ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต

สารสกัดจากสาหร่ายทะเลดีต่อการเพาะปลูกในหลายด้าน ดังนี้

 • ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม สารอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีลำต้นแข็งแรง ใบเขียวสด ออกดอกออกผลดี

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช สารสกัดจากสาหร่ายทะเลจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชได้ โดยช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้พืชมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และช่วยให้พืชทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สารสกัดจากสาหร่ายทะเลจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เช่น ทำให้ผลผลิตมีรสชาติดี สีสันสดใส และเก็บรักษาได้นานขึ้น
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย สารสกัดจากสาหร่ายทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ช่วยลดปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ในการปลูกพืช

นอกจากนี้ สารสกัดจากสาหร่ายทะเลยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น


ผลการทดลองทางการเกษตรที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลต่อพืช

 • การทดลองพบว่า การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักคะน้า ทำให้ต้นกล้ามีลำต้นแข็งแรง ใบเขียวสด และแตกใบเร็วขึ้น
 • การทดลองพบว่า การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าวโพด ทำให้ข้าวโพดมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 10-15%
 • การทดลองพบว่า การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยปรับปรุงคุณภาพของมะเขือเทศ ทำให้มะเขือเทศมีรสชาติดี สีสันสดใส และเก็บรักษาได้นานขึ้น

การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลในการเพาะปลูกนั้น สามารถฉีดพ่นทางใบหรือรดลงดินก็ได้ ปริมาณการใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสภาพดิน โดยปกติแล้วจะใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลในอัตรา 1-3% ของปริมาตรน้ำที่ใช้ฉีดพ่นหรือรดลงดิน

การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลในการเพาะปลูกเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช สารสกัดจากสาหร่ายทะเลเป็นสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จึงสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้เฉพาะสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแทนปุ๋ยได้ แต่ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชอาจไม่เท่ากับการใช้ปุ๋ยร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเล เนื่องจากสารสกัดจากสาหร่ายทะเลไม่ได้ให้ธาตุอาหารหลัก 13 ชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่เป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารคล้ายฮอร์โมนพืชที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

สารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีกรดอะมิโน วิตามิน และสารคล้ายฮอร์โมนพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไซโตไคนิน (cytokinin) ที่ช่วยให้เซลล์พืชแบ่งตัวและเจริญเติบโต ออกซิน (auxin) ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตสูง ออกดอก และติดผล จิเบอเรลลิน (gibberellin) ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตสูงและแตกกิ่งก้านสาขา

การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลร่วมกับปุ๋ยจะช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถฉีดพ่นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลทางใบ 2-3 ครั้งต่อเดือน และใส่ปุ๋ยทางดินตามคำแนะนำของผู้ผลิตปุ๋ย

อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลแทนปุ๋ยอาจเหมาะสมสำหรับพืชบางชนิด เช่น พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากพืชเหล่านี้ต้องการธาตุอาหารหลักในปริมาณไม่มากนัก

สำหรับพืชชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชที่ต้องการธาตุอาหารหลักในปริมาณมาก อาจจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเล เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำในการใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลแทนปุ๋ย

 • เลือกสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่มีคุณภาพดีและผ่านการรับรอง
 • ศึกษาวิธีการใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลอย่างละเอียด
 • ฉีดพ่นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลทางใบ 2-3 ครั้งต่อเดือน
 • ใส่ปุ๋ยทางดินตามคำแนะนำของผู้ผลิตปุ๋ย
 • สังเกตการเจริญเติบโตของพืชอย่างสม่ำเสมอ

หากสังเกตเห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตไม่ดี อาจจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเล

สารสกัดจากสาหร่ายทะเลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารหลักรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อพืช อีกทั้งยังมีฮอร์โมนพืชที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช การใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารพืชและทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

โดยทั่วไป ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเลจะลดลงประมาณ 70% เช่น หากต้องการใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 10 กรัมต่อหลุม เมื่อใช้ร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเล ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้จะลดลงเหลือ 3 กรัมต่อหลุม

เหตุผลที่ต้องลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงเมื่อใช้ร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเล เนื่องจากสารสกัดจากสาหร่ายทะเลมีธาตุอาหารหลักรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อพืชอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก นอกจากนี้ ฮอร์โมนพืชในสารสกัดจากสาหร่ายทะเลยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้ดียิ่งขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก

อย่างไรก็ตาม ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ร่วมกับสารสกัดจากสาหร่ายทะเลอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช สภาพดิน และสภาพแวดล้อม ดังนั้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม

สำหรับวิธีการใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลร่วมกับปุ๋ยเคมี มีดังนี้

 1. ผสมสารสกัดจากสาหร่ายทะเลกับปุ๋ยเคมีในถังน้ำขนาดที่เหมาะสม
 2. เติมน้ำให้เต็มถังแล้วคนให้เข้ากัน
 3. ฉีดพ่นหรือรดน้ำต้นพืชตามคำแนะนำ

วิธีการใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลร่วมกับปุ๋ยเคมี


 • พืชผักสวนครัว: ฉีดพ่นหรือรดน้ำต้นพืชทุก 7-10 วัน อัตราส่วนสารสกัดจากสาหร่ายทะเล 20 ซีซี ต่อปุ๋ยเคมีทางใบ 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ไม้ดอกไม้ประดับ: ฉีดพ่นหรือรดน้ำต้นพืชทุก 15-20 วัน อัตราส่วนสารสกัดจากสาหร่ายทะเล 20 ซีซี ต่อปุ๋ยเคมีทางใบ 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ไม้ผล: ฉีดพ่นหรือรดน้ำต้นพืชทุก 25-30 วัน อัตราส่วนสารสกัดจากสาหร่ายทะเล 20 ซีซี ต่อปุ๋ยเคมีทางใบ 45 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ