nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่นตัวช่วยเกษตรกร

 


สารเร่งเชิงชีวภาพ คือ สารหรือจุลินทรีย์ที่ให้กับพืช เพื่อ

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร

(2) ทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม และ

(3) เพิ่มคุณภาพของพืช โดยมิได้คํานึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในสารหรือสิ่งที่ให้ ทั้งนี้รวมความไปถึง

(1) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารหนึ่งอย่างหรือหลายอย่างผสมกันหรือ

(2) จุลินทรีย์ที่ให้ผลดังกล่าว สําหรับจุลินทรีย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มตัวการเร่งเชิงชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรียเร่งการเจริญเติบโตของพืช (plant growth promoting rhizobacteria, PGPR) และเชื้อราไมคอร์ไรซา (mycorchizal fungi)

สารเร่งเชิงชีวภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • สารอินทรีย์ ประกอบด้วย กรดฮิวมิก (humic acids) สารสกัดจากสาหร่าย (seaweed extract) สารสกัดจากพืช (plant extract) และสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น ไซโตไคนิน (cytokinin) ออกซิน (auxin) และจิบเบอเรลลิน (gibberellin)
 • จุลินทรีย์ ประกอบด้วย แบคทีเรียและเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น แบคทีเรียเร่งการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) แบคทีเรียผลิตฮอร์โมนพืช (plant growth-promoting bacteria) แบคทีเรียสร้างสารต้านทานโรค (antibiotic-producing bacteria) และเชื้อราไมคอร์ไรซา

สารเร่งเชิงชีวภาพมีประโยชน์ต่อพืชหลายประการ


 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร สารเร่งเชิงชีวภาพสามารถช่วยพืชในการดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้ดียิ่งขึ้น ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • ทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม สารเร่งเชิงชีวภาพสามารถช่วยพืชในการทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม โรคและแมลงศัตรูพืช
 • เพิ่มคุณภาพของพืช สารเร่งเชิงชีวภาพสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของพืช


ปัจจุบัน สารเร่งเชิงชีวภาพได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa) สารออร์แกนิคโซลูชั่น จัดเป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช สารนี้ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชธรรมชาติหลายชนิด เช่น สาหร่ายทะเล ยีสต์ แบคทีเรีย และเห็ด สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชหลายประการ เช่น

 • เพิ่มการสังเคราะห์แสง
 • เพิ่มการดูดซึมธาตุอาหาร
 • เพิ่มการเจริญเติบโตของรากและลำต้น
 • เพิ่มการออกดอกและติดผล

จากการวิจัยพบว่า nawa สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชได้หลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับพืชที่ไม่ได้รับสารเร่ง nawa จึงเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สารนี้มีคุณสมบัติในการ กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้หลายประการ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง และทนทานต่อโรคและแมลง

การนำ nawa ไปใช้ nawa สามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ สารนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบฉีดพ่นและแบบหว่าน การใช้ nawa แบบฉีดพ่นจะช่วยให้สารซึมเข้าสู่ใบและลำต้นของพืชได้อย่างรวดเร็ว การใช้ nawa แบบหว่านจะช่วยให้สารกระจายตัวทั่วถึงในดิน

อัตราการใช้ nawa ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และสภาพดิน โดยทั่วไปจะใช้สารละลาย nawa เข้มข้น 10% ฉีดพ่นหรือหว่านให้กับพืชทุก 15-30 วัน

nawa เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สารนี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง และทนทานต่อโรคและแมลง

สารกระตุ้นเชิงชีวภาพ Nawa ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมนพืช แต่เป็นสารที่ช่วยให้พืชเติบโต โดยหลักการทำงานคือ

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร โดยช่วยพืชในการดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
 • ช่วยทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม โดยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้พืชสามารถทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง น้ำท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น
 • เพิ่มคุณภาพของพืช โดยช่วยเพิ่มผลผลิต รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของพืช

สารกระตุ้นเชิงชีวภาพ Nawa ประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิด ได้แก่

 • กรดฮิวมิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช
 • สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืช และช่วยต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช
 • สารอินทรีย์ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน และช่วยให้ดินเก็บความชื้นได้ดีขึ้น

จากหลักการทำงานและสารสำคัญข้างต้น สารกระตุ้นเชิงชีวภาพ Nawa จึงช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สารกระตุ้นเชิงชีวภาพ Nawa ยังมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสารธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้าง จึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค


ไปหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต