การปลูกแตงโมออร์แกนิคด้วยวินโกรท

 


การปลูกแตงโมออร์แกนิคด้วยวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ที่สำคัญปลอดภัยได้ผล โดยวินโกรทเป็นสารออร์แกนิคที่ช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้วินโกรทยังช่วยประหยัดต้นทุนในการปลูกแตงโม เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีในการบำรุงพืช จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืช

วิธีการปลูกแตงโมออร์แกนิคด้วยวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น มีดังนี้

 1. การเตรียมดิน

การเตรียมดินสำหรับปลูกแตงโมออร์แกนิค ควรใช้ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปก่อนปลูก เพื่อบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์

 1. การปลูก

การปลูกแตงโมออร์แกนิค ควรปลูกในช่วงฤดูหนาว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 1 เมตร

 1. การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาแตงโมออร์แกนิค ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นประจำ และกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ

 1. การใส่วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น

การใส่วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น ควรใส่ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกหน่อ ระยะติดผล และระยะเก็บเกี่ยว โดยใส่ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก


วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่นมีสารสำคัญหลายชนิดที่ช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนี้

 • ธาตุอาหารหลัก (NPK) ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 • ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ช่วยให้พืชสร้างสารต้านทานโรคและแมลง
 • สารอินทรีย์ ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี
 • สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชปลอดภัยจากโรคและแมลง

การปลูกแตงโมออร์แกนิคด้วยวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกแตงโมได้อย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ ผลผลิตดี ต้นทุนลดลง ที่สำคัญได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด

วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เหมาะสำหรับแตงโม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงต้นแตงโมให้แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลแตงโม ประกอบด้วยอะมิโนโปรตีนพืชจากธรรมชาติ 100% ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เหมาะสำหรับแตงโม

 • ช่วยบำรุงต้นแตงโมให้แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง
 • เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลแตงโม
 • ช่วยให้ผลแตงโมมีสีสันสดใส รสชาติดี
 • ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เหมาะสำหรับแตงโม

 • ผสมวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช อัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • ฉีดพ่นต้นแตงโมทุก 7-10 วัน ในช่วงที่แตงโมกำลังเจริญเติบโต

ข้อควรระวังในการใช้วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เหมาะสำหรับแตงโม

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดด
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ปี
 • ห้ามฉีดพ่นในช่วงที่มีแดดจัด หรือมีฝนตก

วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เหมาะสำหรับแตงโม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงต้นแตงโมให้แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลแตงโม ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกแตงโมแบบออร์แกนิก


วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เป็นสารอาหารเสริมสำหรับพืช ผลิตจากธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยอะมิโนโปรตีนพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชมีความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ผลผลิตมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เหมาะสำหรับการผลิตแตงโมไร้สารพิษตกค้าง เนื่องจากเป็นสารอาหารเสริมจากธรรมชาติ จึงไม่มีสารพิษตกค้าง ส่งผลให้แตงโมมีรสชาติอร่อย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ของวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช ในการช่วยผลิตแตงโมไร้สารพิษตกค้าง มีดังนี้

 • ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของราก ลำต้น และใบ ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหาร ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต

วิธีใช้วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช ในการช่วยผลิตแตงโมไร้สารพิษตกค้าง มีดังนี้

 • ผสมวินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช ในอัตราส่วน 4 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฉีดพ่นบนใบและลำต้นของแตงโม ทุก 7-10 วัน

วินโกรทสารออร์แกนิคโซลูชั่น อะมิโนโปรตีนพืช เป็นสารอาหารเสริมสำหรับพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ผลผลิตมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เหมาะสำหรับการผลิตแตงโมไร้สารพิษตกค้าง


กลับหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วย แต่ให้ลดปุ๋ยลง 70 %