สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์

 


สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ เป็นสารกระตุ้นการขยายหัวของพืช ช่วยให้พืชหัวเติบโตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึงเท่าตัว ด้วยส่วนผสมที่เข้มข้นของโปรตีนเปปไทด์ จิบเบอเรลลิน อะมิโนเข้มข้น สาหร่ายสกัดเข้มข้น และกรดฮิวมิค ที่ช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์แป้งและน้ำตาล ช่วยเพิ่มการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลที่สร้างได้จากใบไปเก็บไว้ยังหัว ซึ่งทำให้ช่วยเพิ่มปริมาณแป้งและผลผลิต

สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ สามารถใช้ได้กับพืชหัวทุกชนิด เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ เผือก แห้ว ถั่วลิสง มันฝรั่ง หอมแดง กระเทียม ขิง ข่า เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งทางใบและทางราก ฉีดพ่นทางใบ จะทำให้ใบพืชงาม ใบหนา ใบใหญ่ ทำให้กระบวนการสร้างอาหารของพืชสมบูรณ์ สามารถทำให้หัวของพืชมีขนาดใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งสูง น้ำหนักดี ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อพืชหัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึงเท่าตัว ผลผลิตที่ได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเช่นกัน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต นำไปต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้อีกด้วย


วิธีใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์

  • ผสมสารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ อัตราส่วน 4 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ฉีดพ่นทางใบ ทุก 7-10 วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง
  • ฉีดพ่นทางราก ทุก 15-20 วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง

ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับพืชที่กำลังจะออกดอก ห้ามใช้กับพืชที่เป็นโรคหรือแมลงศัตรูพืช ห้ามใช้กับพืชที่ปลูกในกระถาง


สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ สารกระตุ้นการขยายหัวของพืช เป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชหัวทุกชนิด โดยช่วยเพิ่มขนาดของเซลล์หัวพืชให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาลในหัวพืช และช่วยเร่งการสะสมอาหารในหัวพืช ทำให้หัวพืชมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี และเปอร์เซ็นต์แป้งสูง

สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ สามารถใช้ได้กับพืชหัวทุกชนิด เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ เผือก แห้ว ถั่วลิสง หอมแดง กระเทียม ขิง ข่า เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งทางใบและทางราก อัตราส่วนการใช้ 4 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7-10 วัน หรือรดทางรากทุก 15-20 วัน

การเลือกใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ จะช่วยให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี และเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชหัวได้มากขึ้น

นอกจากนี้ สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ ยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค เพราะเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ทิ้งสารตกค้าง

ผลการทดลองใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์

  • ผลการทดลองใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์กับมันสำปะหลัง พบว่า หัวมันมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และผลผลิตเพิ่มขึ้น 100%
  • ผลการทดลองใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์กับมันเทศ พบว่า หัวมันมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และผลผลิตเพิ่มขึ้น 80%
  • ผลการทดลองใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์กับเผือก พบว่า หัวเผือกมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และผลผลิตเพิ่มขึ้น 70%


สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตพืชหัวให้มากขึ้น ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค

สารออร์แกนิคโซลูชั่น บิ๊กไซส์ ช่วยให้พืชหัวเติบโตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึงเท่าตัว เพิ่มผลผลิตอีกเท่าตัว ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต นำไปต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้อีกด้วย


กลับหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วย แต่ให้ลดปุ๋ยลง 70 %