สารออร์แกนิคโซลูชั่น สำหรับการเจริญเติบโตของพืช

 


สารออร์แกนิคโซลูชั่น Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa) เป็นสารสำหรับใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ประกอบไปด้วยโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของพืชในด้านต่าง ๆ

 • ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช nawa จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น แข็งแรงขึ้น และทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีขึ้น
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช nawa ช่วยให้พืชออกดอกและติดผลได้เร็วขึ้น ส่งผลให้พืชมีผลผลิตมากขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต nawa ช่วยให้พืชมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และเก็บรักษาได้นานขึ้น


nawa สามารถใช้ได้ทั้งกับพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล วิธีใช้คือ ฉีดพ่น Nawa บนใบและลำต้นของพืชทุก ๆ 7-10 วัน nawa สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้

ประโยชน์ของ Nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่นสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีดังนี้

 • ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
 • มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยให้พืชมีผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดี
 • สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด


nawa เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa) เป็นสารออร์แกนิคโซลูชั่น สำหรับใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ประกอบไปด้วยโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้

 • โปรตีน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยโปรตีนจะถูกนำไปสร้างเป็นโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์พืช เช่น ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ และคลอโรพลาสต์
 • วิตามิน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยวิตามินจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเกลือแร่จะทำหน้าที่ช่วยสร้างโครงสร้างต่างๆ ของพืช และช่วยควบคุมการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ

Nawa จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้โดยการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารของพืช ทำให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง โดย Nawa สามารถใช้ได้ทั้งกับพืชผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ

ประโยชน์ของ Nawa ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีดังนี้

 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของพืช
 • ช่วยต้านทานโรคและแมลงของพืช

วิธีใช้ Nawa ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช มีดังนี้

 • ผสม Nawa กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:800
 • ฉีดพ่น Nawa ให้ทั่วทั้งต้นพืชทุกๆ 7-10 วัน

Nawa เป็นสารออร์แกนิคโซลูชั่นที่ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม จึงสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ


ไปหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขอแนะนำตัวก่อน

มันหวานญี่ปุ่น..หัวอย่างใหญ่ ไซส์จัมโบ้ด้วย "บิ๊กไซส์"

คุยนิดเรื่องราคา