ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีน

 


ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต พืชก็ต้องการโปรตีนเพื่อพัฒนาและเติบโตให้ดีเช่นกัน 

โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการเกิดของเซลล์ในพืช โดยเซลล์ในพืชต้องใช้โปรตีนในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ เช่น สร้างส่วนผสมของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในพืช หรือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นในใบพืช ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างอาหารในพืช (photosynthesis)

โปรตีนในพืชมากมายหลากหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งที่น่าสนใจคือเมล็ดพืช เช่น ถั่ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าว ข้าวโพด และซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด ที่เป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีน

ในกรณีที่เรากินพืช โปรตีนที่มาจากพืชจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีส่วนช่วยในการสร้างโครงสร้างของร่างกายเราด้วย ซึ่งในบางกรณีอาจจะได้โปรตีนไม่เท่ากับโปรตีนที่มาจากสัตว์ แต่โปรตีนจากพืชก็ยังคงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและสร้างสมดุลในอาหารของเราอยู่ดีไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต พืชก็เป็นเช่นกัน โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญในการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ และช่วยในกระบวนการสร้างโครงสร้างใหม่ของพืช เช่น เซลล์พื้นผิว ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล อีกทั้งยังมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ด้วย

สารอาหารที่พืชนำมาใช้เพื่อเจริญเติบโตนอกจากโปรตีนแล้ว ยังรวมถึงคาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) และไขมัน(lipids) ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการผลิตพลังงานและกระจายพลังงานในพืชด้วยกัน การสร้างโครงสร้างเซลล์และการสร้างพลังงานนี้เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืชที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างเหมาะสม

จากเรื่องนี้เราก็พอจะเข้าใจได้ว่า ไม่ได้มีแต่สัตว์เท่านั้นที่ต้องการโปรตีน พืชก็ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างถูกต้องเช่นกัน ดังนั้นแล้วโปรตีนจึงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สำคัญในกระบวนการเกิดของเซลล์ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโครโมโซม สารต่าง ๆ และเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการทางชีวเคมีของพืช โปรตีนยังมีบทบาทในการพาส่งสารอาหาร และเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเสริมสร้างโครโมโซมใหม่ที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช 
ดังนั้น การให้พืชได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความสมบูรณ์และสุขภาพของพืชในระหว่างการเจริญเติบโต

ถึงแม้ว่าสัตว์จะเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นในการได้รับโปรตีนเพื่อสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมร่างกาย แต่พืชก็มีความจำเป็นในการได้รับโปรตีนเช่นกันเพื่อเป็นส่วนประกอบของเซลล์และควบคุมกระบวนการทางชีวภาพที่สำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชด้วย


โปรตีนเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่าง ๆ ของพืช เช่น การสร้างเซลล์ใหม่ การสังเคราะห์แสงในกระบวนการคลอโรฟิลล์สังเคราะห์ การส่งน้ำและสารอาหารในพืช รวมถึงกระบวนการทางพันธุกรรมของพืชเอง โปรตีนช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและสามารถดูดน้ำและสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น

การได้รับโปรตีนเพียงพอจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของพืช พืชสามารถนำไปใช้เองหรือนำไปสร้างสารอาหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนา การเติบโตที่ดีขึ้นจะส่งผลให้พืชมีขนาดใหญ่แข็งแรง และมีผลผลิตที่มากขึ้นด้วย  ดังนั้นแล้ว พืชก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยู่เช่นกัน

โปรตีนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในกระบวนการเกิดเซลล์ใหม่ การสร้างโครโมโซม การสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างอาหารและโปรตีนในพืชเอง

แหล่งที่พืชจะได้รับโปรตีนหลักคือ จากกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนด้วยตัวเอง ในกระบวนการนี้ พืชใช้แสงอาทิตย์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง จากนั้นก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและน้ำเพื่อสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ของพืช

อีกทั้งยังมีพืชบางชนิดที่มีปริมาณโปรตีนสูงเป็นพิเศษ นั่นคือถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง เป็นต้น ที่ให้โปรตีนในปริมาณสูงและเป็นที่นิยมในอาหารมาก ทำให้เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในอาหารเพื่อความ สมดุลย์ ในการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย

โปรตีนเปปไทด์ (Protein Pepitide) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของโปรตีนเล็กๆ ที่มีขนาดน้อยกว่าโปรตีนทั่วไป โมเลกุลของโปรตีนเปปไทด์มักจะประกอบด้วยอะไรมากกว่า 50 กรดอะมิโนและมีความหนักน้อยกว่า 10,000 ดามา (Da) ซึ่งทำให้เป็นโมเลกุลที่เล็กพอที่จะศึกษาได้โดยใช้เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุล โปรตีนเปปไทด์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของพืช อาทิ การเร่งการแตกต่างเซลล์ การควบคุมการแบ่งเซลล์ และควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์ ของ nawa จะประกอบไปด้วย อะมิโน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ อยู่ในรูปโปรตีนเปปไทด์ ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที อีกทั้งยังมีสารกระตุ้นทางชีวภาพ ที่ช่วยให้พืชดูดซับ N-P-K ไปใช้ได้ดีขึ้น
ดังนั้นพืช ที่ได้รับสารออร์แกนิคโซลูชั่นโปรตีนเปปไทด์ สำหรับพืช นี้ จะมีลักษณะต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ให้ผลผลิตสูงกว่าปกติทั่วไป และสามารถใช้งานได้เดี่ยว ๆโดยไม่ต้องผสมกับสารใด ๆ เลย

แต่ถ้าผสมกับสารเคมีที่ท่านใช้อยู่แล้ว จะทำให้สารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ลดปริมาณการใช้ลงได้มาก ช่วยให้ประหยัดเงินตราได้มาก อันนี้ต้องลองถึงจะรู้ได้ หมอพืชก็ได้แค่แนะนำของดี ๆ  ให้ได้ใช้ ให้รับรู้เท่านั้นละครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต