ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa หรือเจ้าตัวสาเร่งเชิงชีวภาพ คืออะไร


วันนี้หมอพืชจะมาคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น ตรา nawa ซึ่งมีกรดอะมีโนโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตให้กับพืช โดยวิธีชีวภาพ มีถึง 20 ชนิด และยังประกอบไปด้วย กลุ่มธาตุอาหารรอง (secondary nutrient elements) คือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการ 3 ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน 

แล้วเจ้าสารที่ว่านี้มันคืออะไร มันดีอย่างไร วันนี้หมอพืช ขอนั่งคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวไปถึงสารอาหารสำหรับพืช ทั้ง หลัก รอง เสริม ที่มีขาย จำหน่าย จ่าย แจก กันอยู่ทั่วไปนะ ก็จะคล้ายๆ วัตถุดิบ ในการปรุงอาหารของคนเรา เป็น ประเภท หมู เนื้อ ไก่ กุ้ง หมึก ที่ยังเป็นอาหารสดอยู่ ซึ่งพูดแบบบ้าน ๆ ก็คือ ยังกินไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ปรุงรสก่อน

แต่ว่าเจ้าสารออร์แกนิคโซลูชั่น ที่หมอ แนะนำให้พี่น้องนะ จัดเป็น สารกระตุ้นทางชีวภาพ ถ้าพูดจาให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่ามันจะคล้ายๆ กับแกงถุง กระทะ เตา จาน ชาม ช้อน พูดแบบนี้พี่น้องคงเข้าใจนะครับ ก็คือพร้อมทานเลย ดังคำที่ว่า แค่ฉีดพ่น ก็เห็นผลทันที อันนี้จริงๆ นะครับ




สำหรับความจำเป็นสำหรับธาตุอาหารทั้ง 3 อย่าง มีดังนี้

1. แคลเซียม ปริมาณแคลเซียมที่พบในพืชจะพบมากบริเวณส่วนที่กำลังเติบโต เช่น ยอด และปลายราก แคลเซียมเป็นธาตุที่ช่วยเสริมการนำธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 

2. กำมะถันเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนพืช เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 นอกจากนี้ ยังมีผลทางอ้อมต่อการสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช ช่วยในกระบวนการหายใจ และการสังเคราะห์อาหาร ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันในพืชบางชนิด เป็นองค์ประกอบของสารระเหยที่มีกลิ่นเฉพาะตัว เช่น หอม กระเทียม เป็นต้น 

3. แมกนีเซียม แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียว ทั้งใบ ลำต้น ผล และส่วนอื่นๆ มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาหาร และโปรตีน กลุ่มธาตุอาหารเสริม ( micronutrient elements ) 8ธาตุคือ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลีบดีนัม คลอรีน และนิเกิล คือธาตุอาหารที่พืชต้องในปริมาณที่น้อย 

สารออร์แกนิคโซลูชั่นตรา nawa มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดได้อย่างไร 
เมื่อฉีดพ่น 4-6 cc/ น้ำ 20 ลิตรสัมผัสต้นพืช



พืชใช้คาร์บอนไดออกไซค์ + น้ำ + แสงแดด เพื่อเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์แสง อะมิโนโปรตีนตรานาวา มีพลังงานประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มที่ทำละลายเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ ทำให้ละอองน้ำรวมตัวกับธาตุอาหารอยู่ในสภาพพอเหมาะสมดุลและเล็กมากที่สุด ดูดซับความร้อนไม่ให้เกิดอันตรายต่อเซลล์พืช ทำให้ประสิทธิภาพของคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ + แสงแดดมีประสิทธิภาพสูงสุด คลอโรฟิลล์เป็นสารสำคัญในการสร้างอาหารจะมีมากขึ้นทำให้ขนาดแผ่นใบ ความหนาเส้นใยความแข็งแรงของใบพืชที่สำคัญคือการปรุงอาหารที่ได้สารอาหารหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชใด้อย่างพอเพียงครบถ้วนทุกเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของส่วนประกอบของต้นพืชเช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด ราก ลำต้น

สารออร์แกนิคโซลูชั่นตรา nawa มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างไร เมื่อฉีดพ่น หยด รด ราด 10 cc/20 ลิตร

    ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชมากนัก ยกเว้น แหล่งทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกแต่ที่มีปัญหาขณะนี้คือ การปลูกพืชติดต่อกันไม่ได้พักหน้าดิน และความเป็นกรดเป็นด่างดินเค็มทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลผลิตตกต่ำขาดทุนและการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ทำให้ตกค้างดินแข็งทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นประโยชน์ต่อดินมีน้อยลง อะมิโนโปรตีนตราทำมะชาด หยดลงไปกับน้ำ 50 cc/ ไร่ ทำให้อนุภาคน้ำแตกตัวละลายดิน และสารอาหารเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่สร้างชีวิตใหม่ขนาดเล็กเช่น สาหร่ายมีเขียวแกรมน้ำเงิน แบตทีเรีย ราที่มีประโยชน์ โปรโตซัวเกิดชีวิตขึ้นเป็นจำนวนมากมาช่วยย่อยสลาย เศษวัชพืชและอาหารในดินมาใช้ประโยชน์ในการเจริญโตได้อย่างเหนือธรรมชาติแต่ไม่ทำให้กลายพันธุ์

 สารออร์แกนิคโซลูชั่นตรา nawa  มีผลต่อความอุดสมบูรณ์ของน้ำได้อย่างไร

        น้ำมีประโยชน์หลายด้านมีทั้งทำลายชีวิตและโอบอุ่มชีวิต เช่นน้ำเน่าเสียและ น้ำที่อุดมไปด้วยออกซิเจน ส่วนที่เกี่ยวกับพืชนั้นจะเกี่ยวข้องที่คุณภาพของน้ำและความสามารถในการทำละลายธาตุอาหารจากดินและทำให้ดินเกิดละอองดินที่มีสารอาการอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้โดยมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ หรือตัวนำพาถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วสารอาหารจะระเหยอย่างรวดเร็วอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ไม่มากนักจึงเกิดการสูญเสียไปในชั้นบรรยากาศเกิดผลเสีย ในสิ่งแวดล้อมอากาศมีออกซิเจนต่ำ

องค์ประกอบของน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม จะเกิดการแตกตัว แลกเปลี่ยนกับพอลีเมอร์เปปไทด์ หน่วยโปรตีนขนาดเล็กที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มเช่นไฮดร๊อกซิล

อะมิโน (Amino) เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมลิกุลสูง แต่องค์ประกอบโดยมวลของธาตุค่อนข้างจะคงที่ หรือจะเรียกได้ว่า หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน คือ อะมิโน ซึ่งจะมีสารประกอบที่มีหมู่ อะมิโน อย่างน้อยจำนวน 1 หมู่ และ มีหมู่คาร์บอกซิล อย่างน้อย 1 หมู่  โปรตีนในร่างกายคนเราเกิดจากหน่วยพื้นฐานที่เป็น อะมิโน ที่แตกต่างกัน 20 ชนิด

 อะมิโน 20 ชนิดที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต อยู่ใน สารออร์แกนิคโซลูชั่นตราทำมะชาด มีดังนี้

     - อาลานีน     Ala  - อาร์จีนิน     Arg - แอสปาราจีน     Asn  - กรดแอสปาราจิก     Asp  - ซีสเตอีน     Cys

     - กรดกลูตามิก     Glu - กลูตามีน     Gln - ไกลซีน     Gly - ฮีสทิดิน     Hi - ไอโซลูซีน     Ile - ลูซีน     Leu

     - ไลซีน     Lys - เมทิโอนีน     Met -ฟินิลอะลานีน     Phe  - โปรลีน     Pro - เซรีน     Ser - ทรีโอนีน     Thr

     - ทริปโตฟาน     Trp  - ไทโรซีน     Tyr - วาลีน     Val

โปรตีน เป็นพอลิเมอร์ของ อะมิโน โปรตีนมีบทบาทที่สำคัญมากในกระบวนการทางชีวภาพแทบทุกชนิด เอนไซม์ ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวเคมีนั้นส่วนใหญ่เป็นโปรตีน โปรตีนยังช่วยให้หน้าที่อื่นๆอีกหลายอย่างที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต


เมื่อรับทราบข้อดีกันไปแล้ว หมอพืช ก็ขอแนะนำว่าจะเพาะ จะปลูก รักษาโรคพืช กำจัดแมลงศัตรูพืช ทุกครั้ง ให้พี่น้องเกษตรกร อย่าลืมนะครับ สารออร์แกนิคโซลูชั่นตรา nawa นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรบ้านเรา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และได้ผลดี ที่เดียว 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : nawasiam.com

โพสต์นี้ หมอพืช ขอตัวไปก่อน พบกันใหม่โพสต์ หน้านะครับ...สวัสดี










ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต